Tervetuloa hakemaan tietoa kulttuuriympäristöstä

Kulttuuriympäristön rekisteriportaali on Museoviraston ylläpitämä palvelu, josta löytyy tietoa muinaisjäännöksistä ja rakennetusta ympäristöstä.

Rekistereissä on tietoa muinaisjäännöksistä, niiden hoidosta ja niitä koskevista tutkimushankkeista sekä arkeologisista esinelöydöistä. Rakennusperintörekisteristä löytyy mm. perustietoja rakennussuojelulainsäädännöllä suojelluista rakennuksista. Rekisteriportaali sisältää myös rakennetun ympäristön piirustusluettelon ja kulttuuriympäristön tutkimusraportit.

Rekistereiden tietoja tuotetaan ja ylläpidetään Museoviraston viranomais- ja tutkimustoiminnan yhteydessä. Tiedot on tarkoitettu kulttuuriympäristöön tutustumista varten. Tietojen tarkkuus ei vastaa viranomais- ja suunnittelukäytölle asetettavia vaatimuksia.

Lisätietoja palvelusta: paikkatieto@nba.fi

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY) on Museoviraston laatima inventointi, joka on valtioneuvoston päätöksellä 22.12.2009 otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta 1.1.2010 alkaen. www.rky.fi

Rakennettuja ympäristöjä suojellaan yleisimmin kaavoituksella. Kohteen suojelutilanteen voi selvittää kunnan kaavoittajalta. Lisätietoa www.kulttuuriymparistomme.fi

Anna palautetta palvelusta -linkki vie lomakkeelle, jolla voi antaa palautetta koko palvelusta. Palautetta yksittäisen kohteen tiedoista voi antaa kussakin rekisterissä kohteen kohdalla olevan linkin kautta.

Tämän sivun yläreunassa on linkki ohjeisiin, josta saa tarkempia neuvoja rekistereiden selailuun.

 
Lisätietoa:
Museoviraston verkkosivut (Museovirasto)
Kulttuuriymparistomme.fi -palvelu (Museovirasto, opetus- ja kulttuuriministeriö, ympäristöministeriö)
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (Museovirasto)
Maailmanperintökohteet (Museovirasto)
Museoviraston paikkatietojen lataaminen (Museovirasto)
Paikkatietoikkuna (Maanmittauslaitos)
Ympäristöhallinnon Liiteri-tietopalvelu (Ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus)
Museoviraston restaurointikuvasto (Museovirasto)
Suomen museot online (Museovirasto)
Finna (Kansalliskirjasto)
Kirkkoarkkitehtuurin ja -taiteen kuva-arkisto (KUVIO tutkimusarkisto, Helsingin yliopisto)
Ålands landskapsregering Museibyrån (Ålands museum)