Muinaisjäännösrekisteri
      kiinteä muinaisjäännös
      löytöpaikka
      mahdollinen muinaisjäännös
      luonnonmuodostuma
      muu kulttuuriperintökohde
      muu kohde (ei muinaisjäännös)
      alakohde
      kiinteä muinaisjäännös
      mahdollinen muinaisjäännös
      muu kulttuuriperintökohde
Hoitorekisteri
      piste
      alue
Rakennusperintörekisteri
      piste
      alue
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut ympäristöt RKY
      piste
      viiva
      alue
pohjakartta © Maanmittauslaitos
lupanro MML/VIR/MYY/258/08
Kunta: Hämeenlinna
Nimi: Imatran Voima 9
Laji: kiinteä muinaisjäännös
Tyyppi: hautapaikat
Tyypin tarkenne: polttokenttäkalmistot
Ajoitus: rautakautinen
 
keskitä kartta kohteeseen
paluu kohteen perustietoihin