näytä hakulomake
   
Hämeenlinna Imatran Voima 9
109010045
perustiedot lisätiedot alakohteet   tutkimukset kooste
Nimi: Imatran Voima 9 Kunta: Hämeenlinna
Järjestysnumero: 45
Laji: kiinteä muinaisjäännös Vedenalainen: ei
Lukumäärä: 1
Tyyppi: hautapaikat Tyypin tarkenne: polttokenttäkalmistot
Ajoitus: rautakautinen Ajoitustarkenne: ei määritelty
Koordinaatit: P (ETRS-TM35FIN): 6762629 I (ETRS-TM35FIN): 364922
Z/m.mpy alin: 88,00 Z/m.mpy ylin: 89,00
syvyysmax: syvyysmin:
Koord.selite: keskikoordinaatti
Etäisyystieto: Hämeen linnasta 4 km kaakkoon
Peruskartta: 213109 Perusk. nimi: Hämeenlinna
Kuvaus: Kalmisto sijaitsee noin 400 m Vanajan kirkosta etelään, Imatran voimalan ja sen luoteispuolella olevan asuinalueen välissä, Paikkalanlahden ja Kirkkolahden välisellä kannaksella. Kohdassa on osittain luonnontilaista, enimmäkseen kuusta, koivua ja pihlajaa kasvavaa metsikköä ja nurmikkoa voimalaitosalueella.

Kalmistosta tutkittiin 50 neliötä kesällä 1992 polttokennolaitoksen rakentamisen vuoksi. Tutkimuksissa kohde paljastui polttokenttäkalmistoksi, ja rakenteensa puolesta se vastaa Pälsin vuonna 1938 tutkimaa kalmistoa, joka sijaitsi 200 m lounaaseen tästä paikasta. Löydöt on siroteltu lountaisen kivikon lomaan, johon on muodostunut 20 - 30 cm vahva kulttuurikerros.

Kalmisto ajoittuu todennäköisimmin 900 - 1000-luvuille. Kalmistoalue jatkuu ns. lämpöakun pohjoispuolella ja metsikön itäosassa sekä kaivausalueen länsireunan ja metsikön pohjoispuolella kulkevan tien välissä. Muinaisjäännöksen laajuus on arvioitu maaston ja muutamien koekuoppien perusteella. Todellisen laajuuden selvittäminen vaatii lisätutkimuksia.

Kesällä 2015 arkeologi valvoi kuitukaapelin asentamista alueelle. Suurin osa arkeologisesti valvotusta maakaapelilinjasta linjasta oli löydötöntä, mutta valvonnan yhteydessä havaittiin kaapelin päätepisteenä olleen muuntamon eteläpuolella kaapelikaivannon eteläprofiilissa, noin 50 cm matkalla tummanruskeaa, hiilensekaista maannosta. Maannos oli paksuudeltaan keskimäärin 15 cm. Se saattaa liittyä alueen esihistorialliseen ihmistoimintaan, vaikka löytöjä maannoksesta ei tehtykään, ja tehty havainto vihjaa kalmistoalueen saattavan jatkua vielä etelämmäs, kohti voimalaitosrakennusta. Kohteen todellisen laajuuden selvittäminen myös tässä suunnassa vaatii lisätutkimuksia.
Luonti: 6.2.1997 Muutos: 26.1.2016
Anna palautetta näistä tiedoista
 
KUVAT (0 kpl)
LIITTEET (0 kpl)
KOHDE KARTALLA
Rekisterilinkit
Muinaisjäännösten hankerekisteri
10880 Imatran Voima 9, Arkeologinen valvonta 2015  
Kulttuuriympäristön tutkimusraportit / arkeologia
128552 Hämeenlinna, (ent. Vanaja) Paikkala, Imatran voima. Rautakautisen kalmiston kaivaus 11.5-4.6.1992 Kaivaus 1992  
126614 Vanajanlaakson perusselvitykset. Esihistoriallisten kiinteiden muinaisjäännösten inventointi 1999. Kohdekuvaukset. Inventointi 1999  
Muinaiskalupäiväkirja
17122 KM 27142:1-643 Kalmistolöytö