näytä hakulomake
   
Kotka Kyminlinna
1000002073
perustiedot lisätiedot alakohteet   tutkimukset kooste
Nimi: Kyminlinna Kunta: Kotka
Järjestysnumero: -1
Laji: kiinteä muinaisjäännös Vedenalainen: ei
Lukumäärä: 1
Tyyppi: puolustusvarustukset Tyypin tarkenne: linnoitukset
Ajoitus: historiallinen Ajoitustarkenne: ei määritelty
Koordinaatit: P (ETRS-TM35FIN): 6707906 I (ETRS-TM35FIN): 493868
Z/m.mpy alin: Z/m.mpy ylin:
syvyysmax: syvyysmin:
Koord.selite:
Etäisyystieto:
Peruskartta: 302410 Perusk. nimi: Karhula
Kuvaus: Kyminlinna sijaitsee Hovinsaaren pohjoisosassa Kymijoen itäisen Huumanhaaran ja läntisen Langinkoskenhaaran yhtymäkohdassa Kotkan keskustan luoteispuolella. Linnoituksen itäosan halki kulkee 1890-luvulla rakennettu rautatie sekä 1900-luvun alussa rakennettu Kymintie (ent. Tampsantie). Valtatie 7 leikkaa Kyminlinnan eteläosien ulkovarustuksia. Kyminlinnan alueella on kymmenkunta rakennuksen pohjaa, mahdollisesti sotilasleiriin liittyviä painanteita, nk. Suvorovin linnoitukseen liittyviä valleja ja sudenkuoppia sekä muita rakenteita. Kyminlinnan ympäristössä on lisäksi 1700-luvun lopun, 1800-luvun aluen sekä molempien maailmansotien aikaisia sotahistoriallisia kohteita.

Kyminlinna oli läntisin venäläisten 1700–1800-lukujen vaihteessa Pietarin suojaksi rakentamista linnoituksesta ja se muodosti yhdessä Ruotsinsalmen merilinnoituksen kanssa ensimmäisen puolustusrintaman Ruotsin vastaiselle rajalle. Linnoitus sijaitsi strategisesti merkittävällä Hovinsaarella, jonka kautta kulki alinen Viipurintie.

1791–1792 Kymenkartanon maille Hovinsaaren pohjoisosaan rakennettu 200 m halkaisijaltaan oleva Suvorovin linnoitus jäi kokonaisuudessaan uuden Kyminlinnan sisällä. Uuden Kyminlinnan rakennustyöt aloitettiin 1803. Kuusi kertaa entistä Suvorovin linnoitusta laajemmaksi rakennettu kaponieerilinnoitus kattoi lähes koko Hovinsaaren pohjoisosan. Linnoitus ei ollut vielä täysin valmis Suomen sodan alkaessa vuonna 1808. Keskeneräinen linnoitus poistettiin linnoitusluettelosta 1819 ja siitä tehtiin varikko. Linnoitus siirtyi suomalaisten hallintaan 1839. Itämaisen sodan ja Ruotsinsalmen tuhoamisen jälkeen alkoi linnoituksessa uusi rakennuskausi 1855, jolloin linnoituksen länsiosaan, vanhan Suvorovin linnoituksen päälle rakennettiin uusia puurakennuksia. 1900-luvulla Kyminlinna on toiminut niin punaisten koulutuskeskuksena, sotavankien kokoomaleirinä, pakolaiskeskuksena, kulkutautisairaalan keuhkotautiosastona ja suojelukuntien ampumaratana. Talvisodan myöta Kyminlinna palautui sotilaskäyttöön. Nykyisin Puolustusvoimat on luopunut linnoituksesta ja sen tulevaa käyttöä ei ole vielä päätetty.
Luonti: 9.3.2004 Muutos: 25.3.2014
Anna palautetta näistä tiedoista
 
KUVAT (3 kpl)
LIITTEET (0 kpl)
KOHDE KARTALLA
Rekisterilinkit
Muinaisjäännösten hankerekisteri
7448 Kyminlinna, Kaivaus 2006  
7262 Kyminlinna, Kartoitus 2005  
7223 Kyminlinna, Koekaivaus 2004  
Muinaisjäännösten hoitorekisteri
999000004 Kyminlinna  
Kulttuuriympäristön tutkimusraportit / arkeologia
143990 Kotkan Kyminlinnan kaivaus 2006 Kaivaus 2006  
143985 Kotkan Kyminlinnan kaivaus, Suvorovin linnoituksen kartoitus ja Kyminlinnan ympäristön sotahistoriallisten kohteiden inventointi 2005 Kaivaus 2005  
143984 Kotkan Kyminlinnan koekaivaus, kartoitus ja maaperän kunnostuksen arkeologinen valvonta 2004 Koekaivaus 2004  
Kulttuuriympäristön tutkimusraportit / rakennettu ympäristö
9697 Kymenlinnan linnoitus. Selostus linnoituksen asusta ja siellä toimitettavan raivaustyön suunnitelma Tarkastus 1930  
9539 Kyminlinna Bastioni 1:n kasemattialueen rakenteellinen selvitys Suunnitelma 2003  
9779 Kyminlinna. Puusiltojen kuntokartoitus 2010 Inventointi 2010  
9698 Kyminlinna. Tarkastaneet valtionarkeologi Nordman ja allekirjoittanut 4.7.1947 Tarkastus 1947  
1622 Kyminlinnan historia, nykytila ja tulevaisuuden käyttömahdollisuudet Inventointi 2006  
4080 Työkohteita Kyminlinna ja Ruotsinsalmen merilinnoitus ei määritelty 2011