näytä hakulomake
   
MUINAISJÄÄNNÖSREKISTERI
   

Muinaisjäännösrekisterissä on perustiedot Manner-Suomen kiinteistä muinaisjäännöksistä. Lisäksi rekisteriin on syötetty tietoja kohteista, joita ei ole toistaiseksi vahvistettu muinaisjäännöksiksi, irtainten muinaisesineiden löytöpaikoista sekä luonnonmuodostelmiksi tulkituista kohteista. Rekisterin tiedot karttuvat ja päivittyvät tutkimusten, inventointien ja tarkastusten myötä. Rekisteri kattaa maantieteellisesti koko Manner-Suomen. Ahvenanmaan muinaisjäännösten hallinnoinnista ja tiedoista vastaa maakuntahallinto.

Muinaisjäännöksiä voi hakea rekisteristä kunnan tai kohteen nimen perusteella sekä esimerkiksi tyypin, ajoituksen tai lajin mukaan.